ICBC

smart consulting


 

1. Sesiuni de instruire

          - Prezentare detaliată a noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal ale RGPD;

          - Discuții, Q&A;

          - Aplicații punctuale.

2. Instruire periodică, specifică DPO

3. Sesiuni de consultanță 1 la 1, destinate spețelor concrete ce apar în activitatea organizațiilor cu privire la securitatea datelor.

4. Evaluarea inițială de securitate de sistemelor IT și spațiilor unde se prelucrează date cu caracter personal.

5. Analiză evaluare de securitate pentru identificarea riscurilor și vulnerabilităților.

6. Întocmire matrice de risc.

7. Prezentare Raport cu recomandări pentru conformitate cu cerințele RGPD și scăderea riscurilor și vulnerabilităților.

8. Dezvoltare de proceduri, coduri și documente necesare implementării RGPD.

9. Integrarea procedurilor în sistemul organizației.

10. Implementarea de politici de securitate în sistemele IT ale organizației.

11. Instruire personal pentru utilizarea în condiții de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate.

12. Consultanță privind implementarea dispozițiilor din RGPD în normele interne ale organizației.

13. Consultanță privind măsuri de protecție fizică(documente în format letric).

14. Servicii specifice DPO pe bază de contract.

15. Control și verificare periodică.


                                                         


Cere ofertă aici!