ICBC

smart consulting


Ce implică aceasta?

 •  Evaluare de securitate a sistemelor informatice
 •  Analiza evaluării de securitate pentru identificarea riscurilor și vulnerabilităților
 •  Întocmirea matricei de risc
 •  Soluții pentru scăderea riscurilor și a vulnerabilităților depistate
 •  Implementarea soluțiilor
 •  Întocmirea de proceduri pentru diminuarea riscurilor și vulnerabilităților
 •  Instruirea personalului pentru utilizarea în condiții de securitate a datelor gestionate
 •  Verificarea și controlul periodic
 •  Pregătirea și instruirea persoanelor desemnate ca DPO (DPO = Responsabilul cu protecţia datelor, vezi secțiunea 4 din RGPD).
 •  Servicii specifice DPO pe bază de contract
 •  Școlarizare DPO
 •  Dezvoltare de proceduri, coduri și documente necesare implementării RGPD 
 •  Consultanță privind implementarea dispozițiilor din RGPD în regulamentele și normele interne ale firmei (contract colectiv, contract     individual, fișă post, registru împuterniciți, registru incidente etc.)
 •  Consultanță privind măsuri de protecție fizică
 •  Consultanță privind protecția sistemelor informatice
 •  Implementarea și instalare de aplicații și utilitare necesare sistemelor informatice pentru funcționare în condiții optime și de securitate.


          Toate acestea le vom implementa dacă doriți să vă simțiți protejați și siguri că nu încălcați nicio normă.