ICBC

smart consulting


Evaluari de risc la securitatea fizica

Analize risc la securitate fizica in Judetele Neamt, Bacau, Suceava etc.

Conform art. 2 din Legea 333/2003 ”Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile reglementate de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu sunt obligate sa asigure paza acestora.

Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică. –H.G. 301/2012, Anexă, art.2, alin.(1)


EXPERT IN EVALUAREA RISCURILOR LA SECURITATE FIZICA

POZITIA 2257 IN REGISTRUL NATIONAL AL EVALUATORILOR DE RISC

                   Tel. 0771766071 / 0767819990

office@icbc-data.ro

Evaluator de risc la securitatea fizica  pentru  analiza de risc la securitate fizica si intocmire raport de evaluare a riscurilor la securitatea fizica.

Ocupatia Evaluator de Risc la Securitatea Fizica (ERSF) este practicata in cadrul definit de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, H.G. nr. 301/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 si ale Instructiunilor ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003.

 

Ce este analiza de risc la securitate fizica ?

Analiza de risc este activitatea desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

        Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

       In elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ţine cont şi de prevederile standardelor naţionale sau europene privind managementul şi tehnicile de evaluare a riscului.

       Orice activitate de paza care nu se va fundamenta pe o astfel de analiza de risc este ilegala si se sanctioneaza conform HG 301/2012 cu amenda de pana la 50.000 RON. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele abilitate: Politie, Jandarmerie precum si de catre Primarii sau imputerniciti legali ai acestora.

         Toate firmele care au fost infiintate inainte de 16 iunie 2012 trebuie sa finalizeze analiza de risc la securitatea fizica pana in 1 iulie 2018. Termenul initial a fost 1 iulie 2017, insa a fost prelungit in urma Hotararii de Guvern nr. 437/2017. Firmele constituite dupa aceasta data au oricum obligativitatea sa realizeze analiza de risc la securitatea fizica, inainte de adoptarea masurilor de securitate.   

Pentru efectuarea analizelor de risc sunt parcurse următoarele etape:

   -  definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;

   -  stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru;

   -  identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor şi cauzelor riscului, precum şi a potenţialelor consecinţe;

   -   analizarea riscurilor la securitatea fizică;

   -   estimarea riscurilor unităţii beneficiare;

   -   întocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică.

          Documentele necesare pentru analiza de risc la securitatea fizica sunt urmatoarele:

certificat de inregistrare al societatii

• certificat constatator

• acte care sa ateste dreptul de folosinta a imobilului

• extras de carte funciara (cadastru)

• schite, planuri topografice/cadastrale/de situatie

• autorizatii legale

• instructiuni si proceduri PSI – ISU

• contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare, unde este cazul

• contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice ale sistemelor tehnice de securitate, unde este cazul

• contractul de prestari servicii transport bunuri si valori, unde este cazul

• instructiuni si proceduri de mediu

• instructiuni/proceduri de acces

• planuri, instructiuni si proceduri securitate

• existenta structurilor de securitate si a personalului cu functii de securitate interna: manager de securitate, manager pentru securitatea informatiei

• licente pentru societatea de paza

• contract de monitorizare si interventie

• contract de paza

• plan paza

• contract de monitorizare video

• aviz Centru de Monitorizare si Receptie a Alarmelor (CMRA)

• licenta societate instalare sisteme tehnice

• proiect tehnic (antiefractie/sistem video etc.)

• planuri de pregatire/training pe domenii (dovada executarii pregatirii/trainingului)
• registru de riscuri

• plan de management al riscului

           Pretul unei analize de risc la securitatea fizică este stabilit in functie de:

ü obiectul de activitate,

ü valoarea bunurilor societatii,

ü zona de dispunere a obiectivului (judet, oras, sector),

ü suprafata obiectivului,

ü numarul punctelor de lucru,

ü numarul de angajati,

ü masuri de securitate deja implementate.

          Analiza de risc la securitatea fizica conține:

ü raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizica

ü grila de evaluare a nivelului de risc

ü documentele suport

    Raportul de evaluare la securitatea fizica este valabil 3 ani, daca nu au avut loc incidente de securitate, schimbari de sedii sau modificari de constructie.

         Citeste mai mult......